Save The Arctic

Art Direction en Design voor Greenpeace / Pool Worldwide

Wouter Driessen

Art Director en Designer

header_3.jpg

In 2013 richt oliebedrijf Shell haar peilen op het Noordpoolgebied. Er is daar eerder al gezocht naar olie en toen kon een olieramp ternauwernood worden voorkomen. Het is duidelijk: Shell kan haar belofte van 'veilig boren' niet waarmaken. Toch krijgen ze weer toestemming voor het verrichten van proefboringen.

 

Om dit tegen te houden start Greenpeace de campagne Save The Arctic ; Een bewustwordings-campagne met een wereldwijde petitie. Voor deze campagne heb ik een website-concept en design ontwikkeld.

imac.jpg
completesite.jpg

Via onderstaande direct mailings werden klanten van Vereniging Eigen Huis bereikt. Daarvoor waren twee varianten: waterschade en brandschade.